.::مجله انگیزشی::.

مجله انگیزشیراز رهبران موفق و ثروتمند برخلاف تصور عموم افراد، رهبران موفق هیچوقت زورگویی نمیکنند؛ آنها افرادی قدرتمندن ولی هیچوقت سعی ندارند حرفهایشان را به دیگران تحمیل کنند. آنها به دیگران میفهمانند که بهترین

امروز سه شنبه 01 خرداد 1403