.::مجله انگیزشی::.

مجله انگیزشیهیچوقت قدرتتون رو فراموش نکنید، شما در نهایت تنها خواهید بود؛ پس از همین امروز تلاش کنید تا با تنهایی در آینده آماده بشوید. تنهایی به شما می آموزد که فراموش نکنید، یاد میدهد که با تمام دنیا بجنگید برا

امروز سه شنبه 01 خرداد 1403